YOGA

VAD ÄR YOGA?


För mig är yoga en livstil som tar mer och mer utrymme i mitt liv. Yoga inbjuder till ett mer harmoniskt och balanserat liv och med mer av det så blir mina val i livet mycket lättare. Yogan erbjuder mig

möjlighet till bättre fysisk och mental balans. Utförandet av yoga i mitt dagliga liv delas av asanas

(fysiska yogapositioner), pranayma (andningsövningar) samt mitt förhållningsätt till hur jag lever mitt liv, mina dagliga vanor och rutiner. Jag mår som jag lever och yogan är ett bra verktyg i mitt liv. Ayurveda som du kan läsa om på sista sidan är också en gammal indisk lära/tradition som hjälper mig i de dagliga rutinerna som handlar mycket om livstil och mat i relation till hur vi mår. Att ta del av den och få den att passa in i mitt västerländska liv är en levande process.

I mina klasser utgår jag främst från den fysiska delen, där grunden kommer utifrån hatha yogan men det finns även inslag av vinyasayoga där vi jobbar med flödet. Kommunikationen med andningen är också viktig då den ger utrymme och tid för att känna efter hur kroppen mår samt också ger oss en medvetenhet om kroppens tillstånd och möjligheter. Pranayama (andningsövningar) har fått en plats i

mitt liv också så även klasser av den sorten kommer dyka upp för de som är intresserade. Klassernas specifika förklaring kommer stå med på schemat.

Yoga enligt wikipedia  (sanskrit, Pāli: योग, IAST: yóga, IPA: [joːgə]) betyder "förening" (närmare bestämt av människans kropp och själ), och betecknar en samling andliga och kroppsliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen för ca. 3500 år sedan.

Några viktiga grenar inom yogan är rajayoga, karmayoga, kundaliniyoga, jnanayoga, bhaktiyoga och hathayoga.

Rajayoga beskrivs i Patanjalis Yoga Sutras, och räknas som en del av Samkhya-traditionen. Olika aspekter av yoga tas också upp i många andra hinduiska skrifter, exempelvis Veda-skrifterna, Upanishaderna och Bhagavad-Gita.


Hathayoga och dess kroppsövningar, asana, är i Europa den mest kända formen, och många västerlänningar använder ordet "yoga" synonymt med dessa fysiska övningar. Utövaren strävar efter balans genom meditation (dhyana), andningsteknik (pranayama) och kroppsövningar (asana). Bland de mest kända formerna av hatha yoga återfinns iyengaryoga och ashtanga vinyasa-yoga. (wikipedia, 2013)