SCHEDULE & PRICES

2020

Private classes, call for information 

Privatklasser se info längre ner på sidan


måndag

tisdag

onsdag

torsdag

fredag

lördag

söndag  


Hatha flow.

Fysisk yoga i flöde med variation från klass till klass. Jag blandar konsten av yoga med vetenskapen kring biomekanik. Balans, rörlighet, styrka, medvetenhet, koncentration, meditation samt andningsövningar (pranayama) kan vara inslag i klasserna. Stor vikt läggs på att koordinera andning och rörelse. Vi strävar efter att hitta en kommunikation mellan andningen, vår kropp och våra sinnen och var och en utgår ifrån sina förutsättningar därför en typ av yoga där de flesta kan delta.

Physical yoga flow with variations from class to class. We mix the art of yoga with the knowledgw of biomecanic and alignment. Balance, movement, strenght, awarness, concentation, meditation and pranayama may be a part of these classes. More focus on coordinate the breathing with the movement. We´re striving to find a nice communication between our body and mind. Each person assumes from their capacity. A class most people can participate in.

 


Hatha yoga

Lugnare form där vi ger oss tid att känna in kroppen ordentligt samt återhämtar oss oftare mellan de olika positionerna.

Med samma fokus som hatha flow med balans, rörlighet, medvetandehet samt kommunikation med kroppens rörlighet och smidighet, utifrån din kropps förutsättningar. En typ av yoga där de flesta kan vara med.


Calmer class, we give our selfs more time to connect with the body and also give our self a little bit more time between the asanas/positions. Same focus as the hatha flow class with balance, movements, awarness and of course communication with our bodies and their capacity. again a class most people can participate in.


Pranayama.

Förberedande övningar inför pranayama samt olika variationer av olika andningsövningar som ingår i pranayma.

Variations of breathing excerises that are part of Pranayama.


Bra att tänka på vid/inför yogaklassen

Ledig klädsel så det går att röra sig lätt. Tänk också på att inte ha ätit något större mål  mat  ett par timmar innan, det känns betydligt lättare då. Har du skador eller andra fysiska begränsningar rådgör med din läkare.


To think about before the class.

Comfortable clothing. It´s preferabl not to eat any bigger meals or heavy food two hours before the class.

If you have injuries or other fysical limitations, consult your doctor before_________________________________________________________________________________


PRICES


Private classes:  Call or send email for further information